Af: Hans Henrik Henriksen (S), Rosenparken 44, Nibe og Evald Lange Rise (S), Nibevej 485, Sønderholm

Man siger at hovedbudskabet skal stå hurtigt, klart og indlysende frem i hverdagens kommunikation. Lad os derfor starte med en klar tilståelse og hovedbudskabet i dette læserbrev: Fælles skoleledelse skulle aldrig have været en del af Aalborg Kommunes budgetvedtagelse sidste år. Så kort og kontant kan det indrammes.

Hvorfor skulle det så ikke det - jo, større omlægninger - i det her tilfælde skolestruktur - skal ikke vedtages »i sidste øjeblik« ved de afsluttende budgetforhandlinger. Det resulterer kun i dårlige løsninger og en dårlig proces. Det bliver ugennemsigtigt og ikke ordentligt ift. borgerne, ansatte, børnene mv. I sidste ende er det dårligt politisk håndværk, hvor pilen peger på de folkevalgte politikere; os. Ydermere var Fælles ledelse imellem store og små skoler afprøvet, både i Gl. Nibe Kommune, hvor det var en decideret fiasko, men også andre steder i Danmark, hvor resultatet heller ikke taler til fordel for denne løsning. Her har man rullet tankerne tilbage og fjernet det fra skoleverdenen. Der er ikke meget evidens på området, der underbygger at Fælles ledelse vil influere positivt på skolernes kerneopgaver. Det til trods, så blev det vedtaget af et samlet byråd inkl. Venstre og Skolerådmand Tina French Nielsen, som en del af Aalborg Kommunes budget 2020. Igen! det skulle aldrig være kommet så langt, det tager vi selvfølgelig ansvar for - det var ikke godt nok!

Forslaget har givet masser uro på de mindre skoler - helt forståeligt! Når processen ydermere er rodet, og med en alt for sen indragelse af de berørte skoler, skolebestyrelser og borgere i lokalområderne - ja, så understreger det blot, at fælles ledelse bør sparkes til hjørne for bestandigt! Krydr processen med en uheldig video og timingen af denne samt et Facebookopslag fra rådmanden vi godt kan forstå hun fortryder, da må »kampagnen« erklæres helt og aldeles for mislykket. Mislykket i en grad at udsagn som Venstre vil de små skoler, Venstres hjerte banker for de små skoler mv let kan synes som en retorisk omgang »valgflæsk«, der smager mere af centralistisk New Public Management, hvor de små skolers eksistens er på vej til at blive opslugt af »storebror-skoler« inden for et geografisk stort område. Godt vi ikke nåede hertil. Tak, til ildsjælene, skolebestyrelserne, ledelserne og de mange ansatte samt borgere I Aalborg Kommunes landdistrikter og de mange andre med interesse i området. Tak, for at kvalificere og udvide vores viden på området. Der er blevet lyttet, debatteret og ændret i beslutningen på en kvalificeret og nuanceret baggrund - det er også demokrati og politik.

På den måde lagde vi sammen vejen for at vi ikke havnede »i det gamle Sovjet«, men i stedet i Aalborg Kommune anno 2020, hvor »Fælles ledelse« er død.

Tina French fremfører hele tiden, at god ledelse er vejen til en god folkeskole. Det er vi for så vidt ikke uenige i, men hvad er god ledelse. Vi mener det handler om synlig, lyttende og retningsskabende ledere, som kender lærere, pædagoger, elever, lokalsamfundet og som derigennem skaber den bedste skole. Så fri os for den centralistiske tankegang, som gennemsyrer den overordnede ledelseretning i skoleforvaltningen, med rådmanden i spidsen. Det er i dette hamsterhjul, hvor både ledere og ansatte bliver forpustet i en sådan grad, hvor arbejdsopgaver sendt fra oven, i en politisk ledet organisation, ikke rimer på nærvær, øget trivsel, dannelse og læring. Men i stedet har en hul klang af store datamængder, evalueringer og ikke mindst usammenlignelige vurderinger af skolerne i mellem.

Giv skolerne friheden tilbage - vi har til fulde dygtige, kompetente, nærværende og engagerede lærere, pædagoger, ledere, mm., som kan deres arbejde - vis dem den tillid. I sidste ende handler det om elevernes trivsel, dannelse, tryghed og det at tilhøre et fællesskab, som er vejen til læring og den gode Folkeskole, hvor »Fælles ledelse« ikke er nøglen at bruge. Smid den væk for bestandigt.